Profiel

Tijdens mijn studie Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, met Duits als hoofdvak en Fries als bijvak, kreeg ik de smaak van het vertalen te pakken en die ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Sinds ik in 1995 als freelance vertaler begon heb ik heel wat tekst verstouwd en de nodige vertaalkilometers gemaakt.

Na de aanvankelijke reisgidsen en kookboeken heeft zich  een ontwikkeling in gang gezet in de richting van non-fictie, met name geschiedenis,  religie/theologie en spiritualiteit (waaronder een aantal titels van de benedictijner monnik Anselm Grün)  en literaire fictie – het laatste voornamelijk uit het Fries naar het Nederlands.

In 2007 werkte ik mee aan een nieuw woordenboek Fries-Nederlands/Nederlands-Fries voor Prisma. In 2008 stelde ik  met Janneke Spoelstra een kunstboek samen over de aardappelteelt in Friesland (waarin ook enkele bijdragen van mijn hand).  Schrijven en dichten doe ik in het Fries, mijn moedertaal. Het heeft geleid tot een aantal publicaties in literaire tijdschriften en mijn gedicht Perspektivistysk is opgenomen in de bloemlezing Het goud op de weg.

In 2010 ben ik begonnen met de opleiding tot literair vertaler aan de VertalersVakschool, die ik in 2012 heb afgesloten met als meesterproef de vertaling van een fragment uit de  roman Engelszungen  van Dimitré Dinev . Ik kreeg van de school een talentenbeurs, wat inhield dat ik een half jaar mocht werken aan vertaling naar eigen keus onder begeleiding van een van de docenten. Samen met Elly Schippers heb ik eerst  verder gewerkt aan Engelszungen, en daarna aan Eine Frau zu sehen  van Annemarie Schwarzenbach, dat door uitgeverij Ad Donker is uitgegeven als Een vrouw zien. Mijn eerste literaire vertaling uit het Duits.

Daarna volgde een hervertaling van De strijd om Sergeant Grisja  van Arnold Zweig, samen met Lilian Caris. In 2014 vertaalde ik samen met Marianne van Reenen de vierdelige Rothschildallee-serie van Stephanie Zweig, en in 2015 kwam Nu de angst is verdwenen. Op het moment werk ik aan   Das achte Leben (für Brilka) van Nino Haratischwili, een co-vertaling met Elly Schippers.

frysk